مرور برچسب

اخلاص عمل

علی و اخلاص عمل

اگر كسی با حاكمیت سر مخالفت داشت، با او چه باید كرد؟ آیا باید مخالفان را از حقوقشان محروم و از كار بی‌كار كرد؟ خلوص امام علی‌(ع) در حكومت‌داری تا آنجا گسترش می‌یابد كه حقوق…