مرور برچسب

احسان دستغیب

فواید رقابت در اندیشه‌های مذهبی| احسان دستغیب

اگر کلیسا دشمنانی نداشته باشد که گه‌گاه آنها را به عقب براند و رقیبانی در میان نباشند که بعضا او را به چالش بکشند و پرسشگرانی نیابد که به تکاپویش بیندازند، او گویی در دریایی…