مرور برچسب

احادیث و روایات

گزارشی درباره کتاب مسیح به روایت محمد(ص)

دکتر رضا بهشتی معز در صفحه فیسبوک خود به گزارش کتاب "مسیح به روایت محمد" پرداخته است. مجموعه تصویری "عیسی و اسلام" که بر پایه نوشتار دو نویسنده کتاب بالا تهیه شده پیش‌تر از…

سرنوشت یک روایت ساختگی درباره نهم ربیع

در کتابهای کهن نصيريان معمولا از راويانی احاديثی نقل می شود که يا نام آنان با تحريفات بسيار در نسخه های اين کتابها نقل شده و يا اساساً راويانی هستند مجهول که به هيچ روی شاهدی…