مرور برچسب

اتوپیا

زیارت و مفهوم اتوپیا در دین

کتاب «امید در آستانگی» نخستین کتابی است که آیین زیارت را در مسیحیت و اسلام شیعی به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار داده است. ویژگی این کتاب این است که با بهره گیری از نظریات مطرح…