مرور برچسب

آینده پژوهی

خلاقیت و عقلانیت نزد مشهورترین چهره نولیبرال در ایران؛ آیند و آینده در نگاه هایک

هایک از آرمان‌شهرگرایی برحذر است. در اینجا باید گفت برخی اندیشه‌های آینده‌گرا هم در ظاهر سعی کرده‌اند پایبند به واقعیت بوده و از سر نهادن بر آستان آرمان‌شهر بپرهیزند. از این…

استاد دانشگاه خوارزمی تهران: گذشته گرایی بی‌مهابا و آینده‌گرایی بی‌مبنا ایران را زمین‌گیر کرده

نصری با بیان اینکه آنچه ایران زمین را زمین‌گیر کرده گذشته گرایی بی‌مهاباست گفت: خیره شدن در آئینه (گذشته) موجب سلفی‌گری و بی‌اعتنایی به آئینه (آینده) موجب تصادم و اختلال در…