مرور برچسب

آیت الله سیستانی

دَر طریقتِ مسلمانی| سیّد هادی طباطبایی

اینَک ماییم و تجربه چهارده قرن سیرتِ سلیمِ مسلمانی. این اثر کوشیده است تا به پشتوانه­ی مرام عالِمان، فرهیختگان و نیک سیرتانِ اسلامی، طریقتی را در مقابل نهد و از آن درسی برای…