مرور برچسب

آیت‌الله منتظری

بازنشر گفت‌وگو با فیرحی درباره انتشار جلد دوم کتاب فقه و سیاست در ایران معاصر؛ از خطاهای «اندیشه…

علی اشرف فتحی: آذر ماه 1393 همراه با نواده مرحوم آیت‌الله‌العظمی منتظری به دانشگاه مفید قم رفتم تا با مرحوم حجة‌الاسلام‌والمسلمین دکتر داود فیرحی درباره انتشار جلد دوم کتاب…

تأثیر اطرافیان در «آیت‌الله»‌ها

تاریخ روحانیت و مرجعیت نشان می‌دهد که گاه، اطرافیان بر آیت‌الله اثرگذاشته و رأی ایشان را تغییر داده‌اند. اما وظیفه و رسالت اولیه اطرافیان، مراقبت از آیت‌الله و جایگاه ایشان…