مرور برچسب

آنری لوفور

گفتگویی با مترجم کتاب «آنری لوفور»

نریمان جهانزاد: برای بررسی نظریه اجتماعی لوفور باید تأکید را بر سه محور اصلی اندیشه‌ی این فیلسوف فرانسوی نهاد: خوانش بدیل او از مارکسیسم با تکیه بر روش دیالکتیکی، برداشتی…