مرور برچسب

آمنه ودود

نمازی تردیدآمیز

بانویی به امامت جماعت ایستاده. امری نامرسوم در جامعه اسلامی. امام سر به زیر انداخته. گویی نماز به اتمام رسیده و هر کسی در احوال شخصی خود تأمل می‌کند.

جهد علمی به پاس حقوق زنان

راه بلندی در پیش است. اینکه نابرابری‌ها کاسته شود، برخی جفاها فروکش کند، بعضی قساوت‌ها سر بر نیاورَد. و زن هنوز هم یکی از قربانیان مظلوم این نابرابری‌هاست.

آمنه ودود؛ تفسیر قرآن بر پایه حقوق زنان

آمنه ودود (1952-) از متفکران امریکاییِ افریقایی تبار است. او وقتی که بیست ساله و در دانشگاه مشغول به تحصیل بود، به دین اسلام گرایش یافت. مِری تِسلی که مسیحی پروتستان بود، پس…