مرور برچسب

آزار حیوانات

ماجرای تکراری شکنجه خرس‌های ایران و نبود قانون

در روزهای اخیر باز هم تصاویر ویدیویی شکنجه و کشتن بی‌رحمانه یک خرس شبکه‌های مجازی را فرا گرفت. سال پیش کشتن یک توله خرس در سوادکوه عواطف عمومی مردم را جریحه‌دار ساخت و ویدیوی…