مرور برچسب

آتاتورک

عضدانلو: مفهوم «روشنفکر دینی» ریشه در تلاش متفکرانی چون نائینی و سیدجمال‌الدین برای هماهنگی…

«دین آنلاین» با این عناوین اقتباسی، روزنامه «شرق» را مرور کرده است: «اگر چه خاک ایران در مقطعی به زیر استیلای اعراب مسلمان رفت، اما فرهنگ ایرانی، هم فضا را پس‌گرفت و هم اسلام…