محمد الطالبی

محمد الطالبی(1921-2017) نواندیش تونسی است. او به دین در دنیای جدید می‌اندیشید.

هشام شرابی

هشام شرابی (۱۹۲۷-۲۰۰۵) نویسنده و متفکر فلسطینی بود که به مواجهه با جهان غرب می اندیشید. معتقد بود که رابطه‌ی غرب و…

حسن حنفی

حسن حنفی را می باید در کنار نصر حامد ابوزید، محمد ارکون و محمد عابدالجابری، از سرشناسترین نواندیشان معاصر عرب…

محمد عماره

در میان خبرهای ناگوار مربوط به شیوع ویروس کرونا، خبر درگذشت محمد عماره متفکر مصری در اوایل اسفندماه 1398 کمتر مورد…

شایگان و فانوس جادویی‌اش

آغازین روزهای سال نود و هفت خورشیدی برای جامعه روشنفکری و متفکران ایرانی لحظات ناخوشی را رقم زد. در آغازین لحظات…

فاطمه مرنیسی

فاطمه مرنیسی (۲۰۱۵-۱۹۴۰) نویسنده و جامعه‌شناس مراکشی بود. وی از جمله پژوهشگرانی بود که به فمینیسم اسلامی…

طه جابر العلوانی

جابر العلوانی (۱۹۳۵-۲۰۱۶) از متفکران عراقی بود که سودای علم اسلامی را در خاطر داشت. به اندیشه‌های غربی التفات داشت…

طه عبدالرحمن؛ فیلسوف مراکشی

طه عبدالرحمن، پروفسور منطق و فلسفه زبان در دانشگاه رباط مراکش، نمونه روشنفکرانی است که می‌خواهند خوانندگانشان باور…

علی شریعتی و منتقدانش

نام دکتر علی شریعتی در کارنامه انقلاب اسلامی ایران به عنوان یک ایدئولوگ برده می‌شود. او زمانه بعد از انقلاب را ندید…

الهیات تعزیت

الاهیات تعزیت، مجموعه بحث‌های الاهیاتی‌ای را دربرمی‌گیرد که به ارتباط سوگواری‌های دینی با خداوند می‌پردازد.