شیخ‌نشین‌ها و جنگ روسیه-اوکراین| گفت‌وگو با محمد مسجدجامعی

جنگ اوکراین هنوز پایان نیافته و چه بسا برای مدتی طولانی ادامه داشته باشد. نکته اینجاست که این جنگ در روزهای اول جنگ بین اوکراین و روسیه بود اما به سرعت به جنگی بین  مجموعه‌ی غرب و روسیه تبدیل شد. مجموعه‌ی غرب شامل اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا و نیوزلند است؛ و حتی ژاپن و کره‌ی جنوبی که البته این دو بخشی از غرب نیستند، ولی به دلیل ارتباطات زیاد با غرب در این جنگ با این مجموعه همراه هستند