کتاب جستارهایی دینی و فلسفی در تاریخ و تمدن منتشر شد

کتاب جستارهایی دینی و فلسفی در تاریخ و تمدن، مجموعه مقالات سید ضیاءالدین میرمحمدی به همت دفتر نشر معارف منتشر شد.

گروه پژوهشی تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی با انتشار کتاب «جستارهایی دینی و فلسفی در تاریخ و تمدن» در سه فصل با ۲۱۶ صفحه امیدوار است که با جدی گرفتن مسائل و درگیر شدن با محورهای اصلی آن، زمینه طرح اندیشه‌های عمیق‌تر و جدیدتری برای اندیشیدن در فلسفه تاریخ و تمدن معاصر به بار آید.
هرچند جایگاه موضوع این کتاب به خودی خود درخور توجه و اهتمام است اما آنچه این اثر را شأن و منزلتی خاص می‌بخشد تبیین فلسفه تاریخ و تمدن از نظرگاه دین است زیرا به جهت ویژگی خاص موضوعات و مسائل مطروحه در فلسفه تاریخ و تمدن و احاطه نداشتن ذهن انسان به وجود گسترده تاریخ، تنها کسانی می‌توانند نگاهی جامع به تاریخ و قوانین و سنن حاکم بر آن داشته باشند که خود حاکم بر تاریخ باشند.
چیستی، اعتبار و کاربست نظریه دینی در علم تاریخ، واگرایی و تمایز فلسفه نظری تاریخ و فلسفه علم تاریخ، تبیین‌شناسی تحلیل‌های عاشورا، نقد و ارزیابی تاریخی در الصحیح من سیرهالنبی الاعظم (ص)، فلسفه نظری تاریخ از دیدگاه قرآن، قانونمندی تاریخ و ویژگی‌های آن در قرآن، درآمدی بر چیستی تمدن اسلامی از دیدگاه مستشرقان، تأملی بر طراحی نظام هندسی سبک زندگی اسلامی در مقیاس تمدنی، سبک زندگی عالمان و حاکمان و نسبت آن با تعالی و انحطاط تمدن اسلامی از دیدگاه امام علی (ع)، گونه‌شناسی معنای علم در تمدن اسلامی. از موضوعات این کتاب است.
کتاب جستارهایی دینی و فلسفی در تاریخ و تمدن مجموعه مقالات سید ضیاءالدین میرمحمدی به همت دفتر نشر معارف به‌تازگی منتشر شد.

منبع خبرگزاری مهر
مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.