عقیده متکلمان مسلمان درباب «حقیقت کفر»/تبارشناسی مفهوم ارتداد

مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی وابسته به جامعه المصطفی العالمیه کتاب «کفر در کلام اسلامی با تاکید بر آیات و روایات» نوشته سیدمحمد تقی سجادی را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۳۱۱ صفحه و بهای ۴۷ هزار تومان را زمستان سال گذشته (۱۳۹۸) در دسترس مخاطبان قرار داد.

کتاب پنج فصل دارد و بخشی انتهایی به عنوان نتیجه گیری. نویسنده در فصل اول با عنوان «کلیات و مفاهیم» به تبارشناسی واژه «کفر» پرداخته و تعریف این مفهوم و اصطلاح را در آیات خدا، روایات ائمه،‌ علم کلام و نزد عرفا بررسی می‌کند. بخش دیگری از این فصل به تبارشناسی و شرح مفاهیمی چون «ایمان»، «فسق»، «نفاق» و «شرک» اختصاص پیدا کرده است.

فصل دوم کتاب «حقیقت کفر نزد متکلمان مسلمان» نام دارد و شامل این مباحث است: «حقیقت کفر از منظر کلام امامیه»،‌ «توضیح بیان محقق طوسی»، «حقیقت کفر نزد متکلمان اهل سنت»، «حقیقت کفر نزد فقها»، «حقیقت کفر در قرآن با استدلال فقها»، «حقیقت کفر در روایات»، « حد فاصل ایمان و کفر» و…

«پیشینه آرا در مسئله کفر از منظر کلام اسلامی» عنوان فصل سوم کتاب است. مباحث این فصل نیز از این قرار است: «کفر پیش از پیدایش مذاهب کلامی»، «سیر تاریخی کفر»، «موارد رد بر پیامبر» و «علائم کفر و پیشینه آن در نگاه مذاهب کلامی».

نویسنده در فصل چهارم «عوامل خروج از مرز ایمان از دیدگاه متکلمان مسلمان» را بررسی کرده است. «اسباب کفر یا خروج از مرز ایمان»، «مفهوم شناسی ارتداد (ارتداد عملی و ارتداد گفتاری چیستند)»، «ارتداد در نگاه علمای جهان اسلام»، «احکام ارتداد و شرایط آن»، «طریق اثبات ارتداد (اقرار متهم، شهادت دو نفر عادل، شیوع»، «ارتداد و اقسام آن»، «مرتد در آیات و روایات»، «سب انبیا در نگاه مذاهب اسلامی»، «غلو و غالیان»، «بدعت گذاری»، «زمینه‌های پیدایش کفر در قرآن»، «زمینه‌های پیدایش کفر در روایات» و «زمینه‌های پیدایش خروج از مرز ایمان نزد متکلمان مسلمان» از مباحث طرح شده در این فصل است.

«وجوه اشتراک و افتراق مذاهب اسلامی در حقیقت کفر و عوامل خروج از مرز ایمان» عنوان فصل پنجم کتاب است و عناوین برخی مباحث طرح شده در این فصل نیز به این شرح است: «توجه به باورهای مشترک»، «توجه به باورهای افتراقی تشیع و تسنن»، «وجوه افتراق بین وهابیت و امت اسلامی: زیارت، تبرک جستن، سجده برای غیرخدا، سوگند به غیر خدا»، «اهل سنت و نقد دیدگاه وهابیت»، «تعظیم شعائر از نگاه اهل سنت»، «اعاظم اهل سنت و توسل به پیامبر»، «تشیع و توسل»، «دیدگاه رایج بین شیعه و سنی درباره حقیقت کفر»، «تفاوت بین انکار و ترک»، «دیدگاه غیر رایج بین شیعه و سنی درباره حقیقت کفر»، «طبقه بندی مرتکبان گناه کبیره در نگاه شیخ مفید» و… همچنین مساله گناه کبیره از منظر مکاتب کلامی چون خوارج و معتزله، مرجئه، اشعری، مجبره و… نیز در این فصل بررسی شده است.

بخش نتیجه گیری کتاب نیز شامل این مباحث است: «کفر در کلام اسلامی با تاکید بر آیات و روایات»، «حقیقت کفر در نگاه متکلمان مسلمان»، «پیشینه آرا در مساله کفر»، «عوامل خروج از مرز ایمان»، «وجوه اشتراکی و افتراقی مذاهب اسلامی در ماهیت کفر و عوامل خروج از مرز ایمان» و «باورهای افتراقی میان وهابیت و تشیع و تسنن».

 

منبع: خبرگزاری کتاب ایران

مطالب مرتبط
درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.