آخرین مطالب

عکس‌نوشت

دو محمدتقی

استاد و شاگرد در یک قاب. هر دو محمدتقی نام داشتند.

محفلِ مقدّسِ دوستانه

سه متفکر رومانیایی گرد هم آمده‌اند. گپ و گفتی دارند. شاید مشهورترینشان میرچا الیاده باشد.

شادی در یک نظام پدرسالار

تصویر هشام شرابی است. در محفلی که به نظر می‌رسد همگان شاد و مشعوفند. هشام اما روی در هم کشیده و چندان با جمع همدلی…

تولد دکتر سروش

عبدالکریم سروش در میانه ایستاده. عصایی به دست دارد. اینک دهه هشتم زندگانی را می‌گذراند. اثراتِ بسیاری بر اندیشه…

در محضرِ پدر

آیت‌الله گلپایگانی در هنگامه کهولت سن. بر کرسی نشسته، فرزندش سید محمد باقر به خدمتِ پدر مشغول است. فرزندان، همراهِ…

آقازاده

دو آقازاده. فرزندانِ سیدعلی سیستانی. سیدمحمدرضا در مقابلِ تصویر و سیدمحمدباقر پشتِ سرِ او. ایام فراگیری بیماری است…

خادمان و اطرافیانِ مقتدر

آیت‌الله سید حسین طباطبایی بروجردی در هنگامه کهولت سن است. دست ایشان را گرفته‌اند و او را همراهی می‌کنند. افرادی که…

رازِ یک لبخند

آنتونی رابینز به همراه همسرش، به دیدار سادگورو آمده‌اند. لبخند به لب دارند. نه صرفاً از آن رو که در مقابلِ دوربین…

مزاح در محضر آیت‌الله

تصویری است از دو روحانیِ سالخورده. سید محمد باقر شیرازی و شیخ حسین سیبویه. گرچه کهولتِ سن دارند، اما بَشّاشند و…

نسخه تجویزی فیرحی

عالِمان جمع آمده‌اند. گویی برآنند تا در محفلی، تأملات خود را با دگران در میان نهند. در گوشه تصویر غلامحسین ابراهیمی…

چای در مناسباتِ بیت

آیت‌الله خمینی به همراه دامادش شیخ شهاب الدین اشراقی. داماد در محضر ابوالزوجه سر به زیر انداخته است. اشراقی از…

ابوزید در حمایت از بانوان

نصر حامد ابوزید در محفلی حاضر آمده، دو بانو در کنار او بر صدر مجلس نشسته‌اند؛ عملی که در جوامع دینی کمتر به چشم…

نکاح در سنت عالمان

ماهِ ربیع که فرا می‌رسد، محافل ازدواج هم به پا می‌گردد. این تصویر هم مجلسی است از مراسمِ نکاح آیت‌الله سید محسن…

سه منتسب به بیت مرجعیت

سه روحانی از طایفه سادات هاشمی. هر سه به واسطه انتساب به بیت مرجعیت شهره‌اند. در میان جماعت حوزوی بیشتر شناخته…

دو متفکر از سرزمینی غریب

دو فرهیخته فلسطینی که چاره‌ای جز اندیشیدن درباره وطن نداشتند و درباره آزادی و آرامش آن خطه نبی‌خیز سخن‌ها گفتند در…