آخرین مطالب

متفکران جهان عرب

به بهانه درگذشت هشام جعیط

محفلی است در تقدیر از هشام جعیط. پیرمرد خوش‌فکر و خوش‌قامت تونسی. گویی این محفل هم در زمانه بیماریِ برپا شده. جعیط…

جورج طرابیشی

جورج طرابیشی مترجم، اندیشمند و نظریه‌پرداز سوری در هفتاد و شش سالگی در سال 2016 درگذشت.
نمایش مطالب قدیمی‌تر