مرور برچسب

مسجد

کسی به فکر شیخ اشراق هست؟

شرق در شماره امروز از حلب و آرامگاه شیخ شهاب‌الدین سهروردی نوشته و با معرفی سه کتاب در صفحه اندیشه، اعلام مساجد به‌عنوان سازمان‌های تروریستی را بخشی از سیاست توتالیتاریسم…

محرمانه‌های انتخاب رهبری در سال 1368

شرق در این شماره از وضعیت ساخت مساجد در ایران معاصر گفته و درکنار گزارشی از جلسه مهم مجلس خبرگان در خرداد 1368، از تغییر نام تیم فوتبال ابومسلم به امر آیت الله علم الهدی نوشته…

تهران به فقر مسجد مبتلاست

اعتماد در شماره امروز درباره دیدار فائزه هاشمی با جمعی از بهاییان نوشته و در کنار گزارشی از نشست به‌كارگیری نظریات تاریخی فوكو در ایران، به فقر تهران از لحاظ مسجد اشاره کرده…