مرور برچسب

فلسفه در حوزه

در باب فلسفه و فلسفیدن حوزویان

جمعی از اساتید محترم حوزه در نامه‌ای به ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، خواهان گنجاندن «پاسخ‌های "علمی و فلسفی"» در منابع درسی دانشکده‌های فلسفه غرب شده‌اند، تا به زعم خود،…