مرور برچسب

رستاخیز

جدال رستاخیز ادامه دارد

شرق در این شماره به معرفی چند کتاب در حوزه اندیشه پرداخته و در کنار انعکاس بیانیه روابط عمومی فیلم رستاخیز در واکنش به سخنان اخیر وزیر ارشاد، یادداشتی درباره نتیجه بخش بودن…

انقلاب مشروطه نیم‌بند ماند

اعتماد در شماره امروز از «علم مالی دین» در دهه های گذشته سخن گفته و در کنار انعکاس پیام رهبر انقلاب به مسلمانان جهان، به روایت سخنان داوری اردكانی در نشست «خرد سیاسی در عصر…