مرور برچسب

داعش

عاشورا: زادروز داعش

دلیل آن که بسیاری از غیرمسلمانان و حتی مسلمانان شناخت صحیحی از دین اسلام ندارند آن است که تاریخ اسلام را به‌درستی نمی‌شناسند. از قلب تاریخ است که می‌توان پی برد داعش از کجا…

تأملی بر «بیگانگی»

برای شناخت طرزفکر تروریست‌ها تلاش‌ چندانی انجام نشده، امیدواریم در آینده اقدامات بیشتری در این راستا صورت بگیرد. برای مقابله با یک تفکّر شرورانه ابتدا باید بتوانیم آن را…

فیلسوف باید به دنبال چه باشد؟

اعتماد در این شماره، یادداشت سیدمحمدعلی ابطحی درباره ایام آخر ماه صفر را منتشر ساخته و در کنار معرفی پنج کتاب فلسفی، از پست‌مدرنیسم به روایت حسینعلی نوذری نوشته است.