مرور برچسب

تصوف

میرفخرایی: در سکوت اندیشه‌ای رشد نمی‌کند

«دین آنلاین» با این عناوین اقتباسی، روزنامه «فرهیختگان» را مرور کرده است: «تژا میرفخرایی: در سکوت اندیشه‌ای رشد نمی‌کند»، «هانری کربن و سهم بسزای او در شناساندن معارف اسلامی و…

رابعه العدویه چیست و کیست؟

به دنبال حوادث اخیر مصر، روزی نیست که نام "رابعة العدویه" شنیده نشود. نام مسجد و میدانی در قاهره که مرکز تجمع و تحصنِ آرامِ اخوان المسلمین شده و خواهان مشروعیت قانون، در مقابل…