مرور برچسب

اخلاق و دروغ

دروغگو!

در نسبت میان دروغگویی، گمراه کردن و بیان یاوه، ما دروغگویی را بیشتر از همه محکوم می کنیم و در مرتبه بعدی، بیان یاوه و در آخر گمراه کردن را محکوم می‌کنیم. ممکن است گمراه کردن…