مرور برچسب

اتانازی

آیا دین در انگلیس امتیاز ویژه‌ای دارد؟

بعضی از پیروان ادیان مثل مسیحیان اوانجلی و مسلمانان مخالف اتانازی، سقط‌جنین، ازدواج همجنس‌گرایان و دیگر موارد این چنینی هستند، اما مقتضیات قوانین حاکم در کشورهایی مثل انگلیس…