مرور برچسب

آیت‌الله میلانی

آیت‌الله شمس خراسانی؛ اساتید و آثارش

آیت‌الله سیدحسین شمس خراسانی از چهره‌های برجسته علمی حوزه علمیه قم و مشهد بود. وقتی بزرگ عالمان نجف آیت الله میلانی در مشهد اقامت کرد او هم خیال رفتن به نجف را کنار گذاشت و…