مرور برچسب

آمریکا

کسی به فکر شیخ اشراق هست؟

شرق در شماره امروز از حلب و آرامگاه شیخ شهاب‌الدین سهروردی نوشته و با معرفی سه کتاب در صفحه اندیشه، اعلام مساجد به‌عنوان سازمان‌های تروریستی را بخشی از سیاست توتالیتاریسم…