مسلمانان انگلیس، پيشتازان شرکت در امور خیریه

بر اساس اعلام مرکز مطالعات و نظرسنجی انگلستان «ICM»، نتايج يک نظر سنجی نشان داد مسلمانان انگلیس بیش از پيروان ديگر اديان در امور خیریه شرکت می کنند.

به گزارش پایگاه الاولوکه، نتايج اين نظرسنجی که با حدود 4 هزار شرکت کننده برگزار شد، نشان داد اغلب افرادی که با مؤسسات خیریه همکاری می‌کنند از گروه مسلمانان هستند.

اين گزارش به نمونه‌هايي از اين موارد اين نظرسنجي اشاره کرده و آورده است: متوسط میزان همکاری و کمک‌های مالی هر فرد مسلمان به موسسات خیریه در طول سال 371 پوند انگلیس بوده است در حالي که هر فرد یهودی تنها 270 پوند، هر فرد پروتستان 202 پوند، هر کاتولیک 178 پوند، و هر فرد کافر 116 پوند انگلیس به مؤسسات خیریه کمک کرده است.

در بخش ديگري از اين نظرسنجي آمده است: از مجموع مؤسسات خیریه‌اي که در انگلستان فعالیت می‌کنند، مؤسساتی که توسط مسلمانان اداره می‌شوند، داراي فعالیت بيشتري هستند. از جمله اين موسسات مي توان به «Muslim Aid» و «Islamic Relief» اشاره کرد.

بر اساس اعلام مرکز مطالعات و نظرسنجی انگلستان «ICM»، نتايج يک نظر سنجی نشان داد مسلمانان انگلیس بیش از پيروان ديگر اديان در امور خیریه شرکت می کنند.

مطالب مرتبط

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.