آیا سیل ایران امتحان الهی بود؟

در ماه اخیر فاجعه‌ای کم‌سابقه در ایران روی داد. ده‌ها نفر در سیلاب‌های اخیر جان خود را از دست دادند، هزاران نفر مظلومانه گرفتار سیلاب شدند، هزاران میلیارد تومان به مردم خسارت…