تاريخ‌نگار صادق

منوچهر دين‌پرست

درگذشت هر كسی می‌تواند آیینه‌ای برای خویش باشد تا زندگی و اندیشه خود را دوباره بازاندیشی كند. اما مرگ آیینه‌وند خود آیینه‌ای بود برای كسانی كه در طی سال‌های اخیر منش اخلاقی و علمی او را از نزدیك دیده بودند.

دكتر آیینه‌وند كه در دو سال اخیر نام و شهرتش بار دیگر به زبان‌ها افتاد بیشتر به خاطر پذیرش سمت ریاست پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود. اگرچه او كارنامه قابل توجه و تاملی در حوزه مدیریت فرهنگی و آثار فرهنگی دارد. او اولین رایزن فرهنگی ایران پس از انقلاب اسلامی در سوریه بود و تجربه جدی در حوزه تعاملات فرهنگی داشت. او قاطعانه معتقد بود كه ما باید در عرصه فرهنگی فعال باشیم و پیروزی اگر به دست بیاوریم باید در این عرصه باشد. نویسنده این سطور كه به حسب فعالیت روزنامه‌نگاری سال‌هاست كه او را می‌شناسم برای سالنامه «اعتماد» مصاحبه‌ای درباره زندگی و كارنامه علمی‌اش با ایشان داشتم. جای بسی تاسف است كه این آخرین گفت‌وگو با ایشان بود كه انجام دادم و به خاطر دارم كه در آن مصاحبه بسیار تاكید داشت كه برای تمدن سازی باید كار فرهنگی سترگی كرد و ما باید بتوانیم یك تقویم ایرانی اسلامی داشته باشیم كه در بستر آن حركت كنیم. اگرچه سیر در این بستر تاریخی نیازمند شرایط تاریخی و اجتماعی و حتی سیاسی است اما بدون بسترسازی فرهنگی این كار غیر قابل تحقق است.
دكتر آیینه‌وند از جمله كسانی بود كه حتی در دولت اخیر كه با گفتمان اعتدال و تدبیر كار خود را آغاز كردند بر فعالیت فرهنگی تاكید جدی داشت. او بر این باور بود كه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به عنوان بزرگ‌ترین پژوهشگاه علوم انسانی در كشور، به عنوان یك بازویی در اختیار دولت و مردم است. او با چنین نگرشی در طی دو سال گذشته تمام تلاش خود را در ایجاد فضایی آرام برای پژوهشگاه كرد تا بتواند نگرش پژوهش فرهنگی را بار دیگر در این پژوهشگاه احیا كند.
دكتر آیینه‌وند فارغ از فعالیت‌های اجرایی كه داشت در عرصه پژوهش فرهنگی و به خصوص حوزه تاریخ اسلام نیز فعال بود. دكتر آیینه‌وند كه فارغ‌التحصیل دكترای ادبیات عرب از دانشگاه قدیس یوسف لبنان بود آثاری چون «تاریخ نگاری در اسلام»، «علم تاریخ در گستره تمدن اسلامی»، «قیام‌های شیعه در تاریخ اسلام»، «الأدب السیاسی فی الاسلام» و «نقش و رسالت مسلمانان در ثلث آخر قرن بیستم» به زبان‌های فارسی و عربی ترجمه و تالیف كرده بود. آیینه‌وند معتقد بود دو نگاه نسبت به تاریخ اسلام وجود دارد. سنتی و حوزه و بخش دیگری هم در دانشگاه است. باید تلاش كرد تاریخ را به عنوان یك علم نشان دهیم. به عبارتی هم آكادمیكش كنیم و هم اینكه به عنوان دانشی زنده و پویا آن را نشان دهیم. لذا سعی ایشان این بود با دستاوردی كه از كشورهای عربی داشت تاریخ اسلام را منصفانه و به دور از تعصب تحقیق كند. كتاب تاریخ در گستره تمدن اسلامی را به همین منظور نوشت.
همچنین ایشان یكی از مبدعان تاسیس رشته تاریخ در حوزه بود كه بعد از سال ١٣٦٨ كه مرحوم دكتر شهیدی نتوانستند ادامه دهند ایشان رشته تاریخ را تاسیس كرد. بر این اساس بود كه تاریخ در تمدن شیعه و شیعه شناسی را هم با همین هدف ادامه داد. دست اجل مهلت نداد ایشان بتواند به عنوان یكی از مدیران فرهنگی كه تجربه جدی و قابل توجهی در عرصه فرهنگی دارد فعالیت‌های خود را در راه تحقق پژوهش‌های مهم در حوزه تاریخ نگاری اسلامی و تعیین سرفصل‌های دقیق و بدون تعصب در حوزه علوم انسانی ادامه دهد. خدایش رحمت كند!

درگذشت هر كسی می‌تواند آیینه‌ای برای خویش باشد تا زندگی و اندیشه خود را دوباره بازاندیشی كند. اما مرگ آیینه‌وند خود آیینه‌ای بود برای كسانی كه در طی سال‌های اخیر منش اخلاقی و علمی او را از نزدیك دیده بودند.

مطالب مرتبط

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.