گزارشی از تحقیقات کلینیکی برای سنجش چرایی تعصبات دینی

کریگ کلاگمن

یک پژوهش جدید اخیراً در مجله علم روانشناسی منتشر شده که نشان می‌دهد وقتی مردم به خدا فکر می‌کنند، بیشتر توانایی و میل به انجام کارهای غیر عادی و خطرناک مانند پرش از ارتفاع یا داشتن سرعت زیاد دارند.

برای رسیدن به نتایج، محققان از شرکت کنندگان به صورت آنلاین خواستند تا مطلب کوتاهی بنویسند. از نیمی از افراد خواسته شد تا از کلماتی استفاده کنند که آنها را به یاد خدا می اندازد و از نیم دیگر چنین درخواستی صورت نگرفت.
سپس از شرکت کنندگان خواسته شد تا تمایل خود را به رفتارهای خطرناک بیان کنند. آنانی که در نوشته های خود، کلمات درباره خدا به کار برده بودند تمایل بیشتری به رفتارها و تفریحات خطرناک از خود نشان دادند.
به شرکت کنندگان بعد از تکمیل نوشته های خود، بر طبق اهداف پژوهش این کارها پیشنهاد شد:
(۱) نگاه به نور شدید که خطر آسیب چشمی دارد. این کار نیاز به امضای سند اسقاط حق داشت که فرد آگاهانه از خطرات دست به این عمل می‌زند. البته پاداشی هم تعیین کرده بودند.
(۲) یا نگاه به رنگ‌های تیره که هیچ خطری ندارد و بدون پاداش است و تنها زمان آن، دو دقیقه بیشتر از قبلی است. البته در واقعیت هر دو کار در ایمنی کامل انجام می‌شد.
نتایج نشان داد که افرادی که از کلمات درباره خدا در نوشته های خود استفاده کرده بودند علاقه بیشتری به ترجیح کار خطرناک نسبت به کار ایمن نشان دادند. درواقع، این دست از شرکت‌کنندگان باور داشتند که خدا، از آنان در مقابل خطرات حفاظت خواهد کرد و از این رو تمایل بیشتری به امور خطرناک داشتند.(این یافته در دیگر مطالعات مرتبط نیز مورد بررسی قرار گرفت.)
از دیدگاه نویسندگان مقاله، انگیزه‌های مالی یا زمان کمتر آزمایش، دلیلی برای انتخاب اعمال خطرناکتر نبوده است. حتی در گروهی که از کلمات درباره خدا استفاده نکرده بودند، نیز درصد بیشتری، رفتارهای خطرناک را انتخاب کرده بودند.
این نتایج همچنین به دغدغه مطالعات در دنیای واقعی اهمیت می‌بخشد: آیا شرکت‌کنندگان بالقوه راضی می‌شوند تا در چنین پژوهشی حضور یابند؟ آیا دینداران، از تحقیقات خطرناک، استقبال بیشتری می‌کنند؟ با وجود این، ریچارد مک‌کورمیک، اظهار داشت که الزامی اخلاقی برای بخشی از تحقیقات وجود دارد، حداقل برای بچه‌ها و از راه گزینش برای همه.
یک رساله کارشناسی ارشد در دانشگاه میشیگان شرقی توسط آماندا مک‌آلیستر در سال ۲۰۰۹ انجام شد که در آن آمده، هیچ ارتباطی میان تعلقات دینی و شرکت در پژوهش‌های کلینیکی وجود ندارد. دیگر تحقیقات نشان می‌دهد که تعصب دینی زیادتر با بی اعتمادی به آزمایش‌های پزشکی و کلینیکی همراه است. مقالاتی درباره اینکه چرا شرکت کنندگان در تحقیقات، دین را به عنوان یک عامل مورد استناد قرار نمی‌دهند، نوشته شده است. البته ممکن است که چنین پرسشی به سادگی پاسخ داده نشود. همچنین به نظر می‌رسد، نوشته‌های زیادی درباره اینکه دین مانعی برای شرکت افراد در آزمایش‌های دین‌محور است، وجود دارد، اما چیزی درباره اینکه باور به خدا علاقه بیشتری برای یک شرکت کننده در تحقیق به وجود می‌آورد، نوشته نشده است.
این پژوهش، سه درس برای ما داشته است:
نخست، اگر افراد انتخاب‌های خود را بر اساس زمان و جبران(نه کلمات درباره خدا) انجام دهند، ممکن است توجهی به خطر و سود در ارزیابی برای شرکت کردن نکنند. بنابراین پیشنهاد می‌شود راهی برای کمک به شرکت‌کنندگان بالقوه برای درک خطرات ثبت نام در چنین تحقیقی یافته شود.
دوم، طرح‌های شبیه‌سازی درباره شرکت در پژوهش ممکن نیست به اندازه کافی به انتخاب در دنیای واقعی نزدیک باشد تا سنجشی برای چگونگی انتخاب مردم باشد. به عبارت دیگر، روش پژوهش ممکن است ناقص باشد.
سوم، اگر تعصب دینی عاملی در تمایل به شرکت در تحقیقات خطرناک باشد، پس شاید چنین افرادی نیاز داشته باشند تا به موازات آنها، گروه‌های خاصی از زنان، قومیت‌ها و اقلیت‌ها، محرومین اقتصادی، افراد فاقد قدرت تصمیم‌گیری، بچه‌ها، دانشجویان و حتی زندانیان نیز مورد توجه قرار گیرند. وقتی با چنین اقشار آسیب‌پذیری کار می‌کنیم، لازم است تا مراقبت های بیشتری به عمل آوریم، زیرا احتمال وقوع خطرات ناشناخته وجود دارد و نیز اینکه این اقشار به عنوان یک گروه مورد بی‌مهری یا آسیب در گذشته قرار گرفته اند یا شاید آنها دچار محدودیت‌هایی در انتخاب آزادانه عقلانی برای شرکت کردن باشند.
تحقیقات بیشتری نیاز است تا بدانیم اگر تعصب دینی و استفاده ازکلمات درباره خدا بر روی انجام رفتار خطرناک در آزمایش‌های تحقیقی کلینیکی تأثیر دارد، توجه به تعصب دینی زیاد در اقشار آسیب پذیر گام منطقی بعدی خواهد بود.

یک پژوهش جدید اخیراً در مجله علم روانشناسی منتشر شده که نشان می‌دهد وقتی مردم به خدا فکر می‌کنند، بیشتر توانایی و میل به انجام کارهای غیر عادی و خطرناک مانند پرش از ارتفاع یا داشتن سرعت زیاد دارند.

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.