سه نمود فهم خاطی از دین از نگاه احمد مبلغی

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ششمین دور گفتگوی اسلام با مسیحیت در کلیسای ارمنی حوزه سیلیسی در کشور لبنان، فهم خاطی از دین را دارای سه نمود عوام اندیشی دینی، جمود اندیشی دینی و طائفه اندیشی دینی دانست.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ششمین دور گفتگوی اسلام با مسیحیت در کلیسای ارمنی حوزه سیلیسی در کشور لبنان سخنرانی کرد.

وی در این کنفرانس علمی گفت: فهم خاطی از دین دارای سه نمود عوام اندیشی دینی، جمود اندیشی دینی و طائفه اندیشی دینی است. طائفه اندیشی دینی نیز خود دارای سه نمود تکفیرگرایی دینی ، انسان گریزی دینی و خشونت گرایی دینی می باشد.

وی با اشاره به مؤلفه های طائفه اندیشی دینی گفت: یکی از این مولفه ها عبارت از اقدام اتباع یک مذهب یا یک دین به مصادره کردن خدا به نفع خود. طائفه اندیشان بر این تصورند که خداوند مختص به آنهاست و غیرآنان فاقد علقه وارتباط با خداوند هستند وخداوند هم عنایتی به غیر آنها ندارد.

حجت الاسلام مبلغی با اشاره به بیتی از حافظ شیرازی " در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست"، گفت: این سخن حافظ ، نگاهی دقیق و عمیق را از رابطه انسان با خداوند نشان می دهد، خداوند رب همه است و هر انسان با خدای خود در ارتباط است. اتباع هر دین می توانند و باید بر درستی دین خود استدلال کنند (از باب مسئول بودن در قبال دین مقبول) اما این پندار که غیر آنان فاقد توجه به خدا هستند نارواست.

وی با استناد به آیه ۶۴ سوره آل عمران تصریح کرد: با مراجعه به قرآن کریم درمی یابیم که انسان فراتر از وضعیت دینی او، طرف یا موضوع سخن خداوند قرار گرفته است. توجه انسان به خدا در شرایط سخت، مثل کشتی در حال غرق شدن (شرایطی که قرآن به آن توجه کرده است) توجه از خاستگاه دین خاصی نیست بلکه مطلق توجه کنندگان به خداوند مقصود است.

مبلغی اظهار داشت: "یا ایها الناس" بخش مهمی از خطابهای قرآنی را تشکیل می دهد. این نشان می دهد که خداوند گذشته از رابطه هایی که با درون اشخاص مختلف از هر قوم و دین دارد، حتی در فضای قرآن که کتاب آسمانی متعلق به دین اسلام است با انسان رابطه برقرار کرده است، ارتباطی در قالب سخن گفتن با او، نه از آن باب که مسلمان است بلکه از آن باب که انسان است و دلیل بر این امر آن است که در مواردی از این خطاب ها "توصیه های فرای دینی خاص" مثل توصیه به داشتن احسان نسبت به پدر و مادر (ووصینا الانسان بوالدبه حسنا) ارائه شده است. خداوند دوست ندارد به بهانه تعلق داشتن به یک دین (هر چند آن دین مقبول و درست باشد)، بر سر خداوند نزاع دینی راه بیافتد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر مبلغی یکی دیگر از نمودهای طائفه اندیشی را مصادره مقدسات دینی ذکر کرد و گفت: "قداست معبد" از جلوه های مهم قداست دینی است، گاه این قداست از سوی اتباع یک دین مصادره می شود و آنها نگاه غیرقداست آمیز به معابد ادیان دیگر پیدا می کنند در حالی که از قرآن کریم به وضوح، قداست داشتن معابد دینی ادیان سماوی به دست می آید.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با استناد به آیه ۴۰ سوره حج خاطرنشان کرد: در این آیه به خوبی می توان جایگاه معابد دینی متعلق به ادیان را دریافت، این آیه معابد مسیحیت، یهودیت و اسلام را در یک سیاق قرار داده است و از اراده خداوند برای حفظ این مکان ها سخن گفته است.

استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود گفت: به دلیل اینکه اتباع مسیحیت و اسلام بیشتر از اتباع ادیان دیگر است گفت و گوی اسلام و مسیحیت در میان گفت وگوهای دینی از اهمیت بیشتری برخوردار است، دوم اینکه رابطه صمیمی فی مابین این دو دین، بیش از رابطه اتباع ادیان دیگر است و سوم اینکه سابقه گفت وگوی اسلام و مسیحیت در تاریخ بیشتر و گسترده تر بوده است.

حجت الاسلام مبلغی خاطرنشان کرد: امروز باید و می شود که گفت وگوی اسلام و مسیحیت عمق بیشتری پیدا کند و در شرایط حساس کنونی، این گفت و گو به مثابه یک فرصت برای خدمت به معنویت و بشریت قرار داده شود.

حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ششمین دور گفتگوی اسلام با مسیحیت در کلیسای ارمنی حوزه سیلیسی در کشور لبنان، فهم خاطی از دین را دارای سه نمود عوام اندیشی دینی، جمود اندیشی دینی و طائفه اندیشی دینی دانست.

مطالب مرتبط

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.