جمع‌خانه‌هاي علويان ترکيه وقفيه مي‌شوند

وزير کار و امنيت اجتماعي ترکيه خبر از تبديل وضعيت جمع‌خانه‌هاي اين کشور به مراکز وقفيه خبر داد.

تبديل جمع‌خانه‌هاي ترکيه به عنوان وقفيه در حالي صورت مي‌گيرد که تاکنون جمع‌خانه‌ها به عنوان يک مرکز عبادي هم‌چون مسجد و کليسا و کنيسه از سوي دولت به رسميت شناخته نمي‌شدند. علويان نيز همواره از به رسميت شناختن جمع‌خانه‌ها به عنوان يک مکان عبادي به عنوان يکي از خواسته‌هاي اصلي خود از دولت ياد مي‌کردند.
چليک وزير کار و امنيت اجتماعي ترکيه هم‌چنين خبر داد نام دانشگاه نوشهير به نام دانشگاه حاجي بکتاش تغيير پيدا خواهد کرد.
چليک تأکيد کرد بايد انديشه دوگانگي علوي ـ سني در ذهن مردم حل شود و دولت در حال ايجاد زيرساخت‌هاي اين مسئله است.
گفتني است مراکز وقفيه داراي جايگاه مهمي در ترکيه هستند و بودجه مخصوصي از سوي دولت به مراکز وقفيه اختصاص مي‌يابد.
 

وزير کار و امنيت اجتماعي ترکيه خبر از تبديل وضعيت جمع‌خانه‌هاي اين کشور به مراکز وقفيه خبر داد.

مطالب مرتبط

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.