در عرضِ عریض طاقت بشری!

رضا بهشتی معز

شور حسینی ما، اغلب از آن‌روست که واقعه دور است و از همین‌رو زیباست. ما عاشق این «دوری و دوستی» هستیم…

هم‌ذات پنداری با واقعه کربلا و شخصیت‌های تاریخی آن کار آسانی نیست. مقتل‌خوانی هم‌چون خوانش بسیاری از تراژدی‌های بزرگ جهان و هم‌آوایی با صاحبان فضیلت‌های فراموش شده و کلاسیک، برای بشر حیران امروز آموزنده و ضروری است ولی چون آیینی و پوزیتیو است در زندگی روزانه ما جریان نمی‌یابد و به‌عنوان فریضه‌ای سنواتی تشفیِ خاطر است، بازار نمایش و اسباب سبک‌بالی نفس و بس !
راه دیگر چیست؟ راه دیگری هم هست، هرکس با بازبینی فاصله خود و دیگری در وظیفه خود و حقوق دیگران اندیشه کند. آدمیان بسیاری پیرامون ما فضایل نا‌مکرر دارند و این نامکرر متعالی است که مرتبت ایشان را تا قدیس بالا و مرتبت ما را تا شاهدی خموش پایین می‌آورد. هریک از آنها بازیگران مثالی عرصه‌های نامکرر تاریخ‌اند و اسباب عبرت ما. حیات و آرامش ما مرهون شورانگیزی آن‌ها در صحنه‌های زندگی است و چون در برابر چشم ما می‌سوزند به سادگی می‌توان با آنان هم‌ذات پنداری کرد، به سرنوشت آن‌ها اندیشید، خود را ملامت و آزمون کرد و به اندازه همت و توان برای همراهی با آنان کوشید تا دنیا برای همه جای بهتری شود.
در حیات هریک از ما سروهای آزاد روییده‌ و با خاموشی و مصلحت‌بینی و در برابر چشمان ما به خاک افتاده‌اند. «فاصله» از حسین و فضایل یاران جاویدان‌اثر او برای بسیاری از ما یک برند تجاری ساخته است ورنه شرایط حسینی در زمانه ما و در هیچ زمان کم نیست. شور حسینی ما، اغلب از آن‌روست که واقعه دور است و از همین‌رو زیباست. ما عاشق این «دوری و دوستی» هستیم ورنه آن بار گران و گرده‌های نحیف ما را چه نسبتی است؟ ما عاشق فداکاران تاریخیم و میراث رنج و فضایل آنان را ارث مشترک خود می‌دانیم ولی تولید فضیلت در طاقت ما نیست. جهان بر دو پاره مصرف و تولید است و ما مصرف‌کنندگان شریف و مومن فضایل دیگرانیم و به همین اندازه اجر و مزد هم راضی و قانعیم. ما مظاهر آیینیم و کدام حماسه بی‌مظهری برجای مانده است، رونق این بازار از همت ماست. ما زنده به آنیم که آرام نگیرند .. !

شور حسینی ما، اغلب از آن‌روست که واقعه دور است و از همین‌رو زیباست. ما عاشق این «دوری و دوستی» هستیم…

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.