آخرین آمار درباره وضعیت دینداری در جهان

هریت شروود

اگر فکر می‌کنید که دین متعلق به گذشته است و ما در عصر خرد به سر می‌بریم، بهتر است نگاهی به آمار و ارقام بیاندازید. ایمان دینی در میان مردم جهان رو به افزایش است و 84% از جمعیت جهان پیرو ادیان هستند. معنای این حرف چیست؟

براساس آمار سال 2015، مسیحیان بزرگ‌ترین گروه مذهبی در جهان هستند و 2.3 میلیارد یا 31.2% از جمعیت 7.3 میلیاردی جهان را تشکیل می‌دهند. بعد از آنها به ترتیب مسلمانان (1.8 میلیارد یا 24.1%)، هندوها (1.1 میلیارد یا 15.1%) و بودایی‌ها (500 میلیون یا 6.9%) قرار دارند. گروه بعدی پیروان ادیان عامیانه یا سنتی (400 میلیون) هستند. پیروان ادیانی مثل آیین سیک، جین و بهاییت روی‌هم‌رفته 58 میلیون نفر (کمتر از 1%) از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. 14 میلیون یهودی نیز در جهان زندگی می‌کنند که حدود 0.2% از ساکنان جهان را تشکیل می‌دهند.

اما هنوز در فهرست بالا سومین دسته را ذکر نکرده‌ایم؛ در سال 2015، 1.2 میلیارد یا 16% از جمعیت جهان پیرو هیچ دینی نبودند. البته این بدان معنا نیست که این 16% همگی ملحد هستند؛ بلکه ممکن است بسیاری از آنها اهل اعتقاد به خدا و معنویت باشند.

در حوزۀ دین مسائل جغرافیایی نیز از اهمیت برخوردار است. منطقۀ آسیا-اقیانوسیه پرجمعیت‌ترین و در عین حال مذهبی‌ترین منطقه در دنیاست. این منطقه موطن 99% از هندوها، 99% بودایی‌ها و 90% از پیروان ادیان عامیانه است. 76% از بی‌دین‌ها نیز ساکن منطقۀ آسیا_اقیانوسیه هستند که 700 میلیون نفر از آنها چینی هستند.

دین در غرب اروپا و آمریکای شمالی رو به افول و در همه جای دیگر دنیا در حال رشد و شکوفایی است. سرعت رشد دین اسلام از همۀ ادیان دیگر بیشتر است؛ بیش از دو برابر سرعت رشد جمعیت جهان. تا سال 2060 جمعیت جهان 32%، مسیحیان 34% و جمعیت مسلمانان 70% افزایش خواهد داشت و شمار مسلمانان از مسیحیان پیشی خواهد گرفت. اما بی‌دین‌ها تنها 3% افزایش خواهند داشت.

منبع: گاردین

مطالب مرتبط
منتشرشده: ۱
  1. Andreh

    سلام و خدا قوت

    چرایی گسترش ایمان دینی در این مطلب پیش رو واضح نیست…

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.