به‌رغم بی‌احترامی به روحانیان، نقش دین در جامعه مثبت است

سارا پولیام بیلی

با وجود نگرانی‌های مردم دربارۀ پیروان ادیان مختلف و بی‌احترامی‌هایی که به روحانیان می‌شود، نتایج نظرسنجی جدید مرکز پژوهشی پیو گویای آن است که بسیاری از امریکایی‌ها هنوز هم بر این باورند که دین نقش مثبتی در جامعه ایفا می‌کند.

در کشور امریکا مسیحیت به‌سرعت رو به افول است و در مقابل تعداد افراد بی‌دین در حال افزایش است. نظرسنجی‌های مؤسسۀ گالوپ نشان می‌دهد که ظرف سه دهۀ گذشته اعتماد مردم نسبت به ادیان سازمان‌یافته با کاهش شدیدی مواجه بوده و از 66% در دهۀ 1980 به 36% در سال 2019 رسیده است. براساس نظرسنجی‌های مختلف، در پی رسوایی‌های اخلاقی کلیسا، وجهۀ پاپ فرانسیس نیز در میان مردم تخریب شده است.

اما در عین حال نظرسنجی هفتۀ گذشتۀ مرکز پژوهشی پیو حاکی از آن است که امریکایی‌ها دیدگاه بسیار مثبت‌تری دربارۀ نقش کلی دین دارند. 55% از آنها معتقدند منافع کلیساها و نهادهای دینی برای جامعه بسیار بیشتر از مضرّات آنهاست و 20% مخالف این نظر هستند. 53% بر این باورند که نهادهای دینی اخلاقیات را در جامعه تقویت می‌کنند و 50% نیز معتقدند این نهادها موجبات وحدت مردم را فراهم می‌آورند.

از میان 78% از کسانی که معتقدند تأثیر و نفوذ دین در زندگی مردم امریکا رو به کاهش است، 42% این واقعیت را بد و 17% آن را خوب می‌دانند.

یکی دیگر از یافته‌های نظرسنجی جدید پیو آن است که قریب به دو سوم از امریکایی‌ها خواهان جدایی دین از مسائل سیاسی هستند. سه‌چهارم از مردم امریکا معتقدند کلیساها نباید در طی انتخابات‌ها از نامزد خاصّی حمایت کنند. هرگاه کلیسا از یک حزب سیاسی جانبداری می‌کند، شکّ و بدبینی جوان‌ترها برانگیخته می‌شود.

سوءاستفادۀ سیاسی ملی‌گرایان سفیدپوست، هندو و اسلام‌گرا از دین باعث شده است جوانان درصدد اعادۀ حیثیت از ساحت دین برخیزند و مدّعی شوند که دین نیروی مثبتی در جامعه است.

منبع: واشنگتن پست

مطالب مرتبط

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.