گفت‌وگو درباره خدا؛ باورمندان و ناباورمندان

به کوشش عباس حائری

با مقاله‌ای از یاسر میردامادی، یادداشتی درباره سم هریس به ترجمه ثابتی و گفت‌وگوی محمد معماریان با سیدمرتضی هاشمی مدنی درباره کتاب «خداباوری و خداناباوری در عصر پساسکولار» و معرفی کتاب «ناگفتن از خدا»

گفت‌وگوی دائمی خداباور و خداناباور؛ در امکان، ثمربخشی و ضرورت
نوشته یاسر میردامادی

سم هریس، خداناباوری معتقد به معنویت
نوشته اندرو اَنتونی، ترجمه ثابتی

دنیای پساسکولار چگونه دنیایی است؟
گفت‌وگوی محمد معماریان با سیدمرتضی هاشمی مدنی در مورد کتاب «خداباوری و خداناباوری در عصر پساسکولار»

درباره کتاب ناگفتن از خدا
نوشته یاسر میردامادی

ایدئولوژی آتئیسم و دموکراسی
نوشته میلاد محمودزاده

مطالب مرتبط

درج دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.