مرور رده

گزارش

ترامپ پادشاه اسرائیل، ترامپ برگزیده خدا

همواره در ایران قبل یا بعد از انقلاب هواداران برخی شخصیت‌های سیاسی بوده‌اند که تمایل داشته‌اند محبوب خود را با کوروش مقایسه کنند اما این موضوع به ایران اختصاص ندارد و هم…

دیگر ما را مورمون ننامید

نام کلیسای "عیسی مسیح قدیسان آخرالزمان" چندان بر سر زبان‌ها نیفتاده چرا که اکثر مردم و همچنین معتقدان به این آیین همواره ترجیح داده‌اند این آیین را مورمونیسم بنامند که بر اساس…

پنج واقعیت درباره دین در کانادا

در ایالت کبک کانادا به‌تازگی قانونی به تصویب رسیده که به بسیاری از کارمندان دولت اجازه استفاده از نمادهای مذهبی را در محلّ کارشان نمی‌دهد. این قانون موافقان و مخالفانی داشته…