مرور رده

گزارش

گزارش اکونومیست از وضعیت دینداری در ایران: دلبستگی به مسجد، حقوق زنان، قدرت روحانیان و توسعه اقتصادی…

آیا پس از سی و اندی سال از انقلاب اسلامی در ایران نهاد دین در این کشور قدرتمندتر شده است؟ آیا وضعیت زنان در ایران و آزادی‌های مربوط به آنان همچون وضعیت زنان در کشورهای عربی…

کتاب‌شناسی علامه طباطبایی

آثاری که از علامه طباطبایی به جا مانده عمدتاً نزد حوزويان و دانشگاهيان شناخته شده است. دانشجویان فلسفه و طلاب با دو کتاب آموزشی بدایه الحکمه و نهایه الحکمه آشنایی دارند و همة…

چاندرا مظفر و گفت‌وگوی میان ادیان

«رهیافتی اصلاحی و پیشرو به اسلام زنان را با مردان برابر می‌داند. آنها مجازند که نقش خود را ایفا کنند؛ چه در داخل خانه و چه در سپهر عمومی، بدون اینکه کسی مانع کار آنها شود یا…