مرور رده

گزارش

مصائب عیاری در خانه پدری

«خانه پدری» بعد از چهار سال انتظار فقط هشت سانس روی پرده ماند و دوباره توقیف شد. پس از کلی کش و قوس قرار شده بود این فیلم در سانس‌های محدود، برای مخاطبان بالای شانزده سال و در…

کارنامه هفت ساله شیخِ اعظمِ مدرسین

هفتم آذر ماه آیت‌الله محمد یزدی برای دو سال دیگر به عنوان رئیس شورای عالی جامعه مدرسین انتخاب شد. آیت‌الله یزدی پس از واگذاری ریاست قوه قضائیه و بازگشت به قم، غیر از عضویت در…

سنت شفاهی: میراثی از دوره جاهلیت

نقد کتاب «شفاهی و مکتوب در نخستین سده‌های اسلامی» روز شنبه ۲۴ آبان ماه با حضور دکتر احمد پاکتچی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق، دکتر نصرت نیل‌ساز، عضو هيأت علمي دانشگاه…