مرور رده

يادداشت

گفت‌وگوی کرونایی علم و دین

مواجهه جوامع با ویروس سرکش کووید 19 در ایام اخیر خود می‌تواند بستری برای تأملات و جستجوهای پژوهشی باشد. اما رویارویی مردمانی با دغدغه دین نیز دارای ویژگی‌های مخصوص به خود است.…

درس‌هایی برای جهان پساکرونا

بی شک امسال برای همه هموطنان سالی سرشار از بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اخیراً نیز امنیتی بوده است که همگان به نسبتی با آن مواجه بوده و هستند اما در این روزهای پایانی سال بحران…

حوزه علمیه خراسان و ضرورت‌های دوران گذار

رهبری انقلاب در اسفندماه چهار سال پیش در حکمی حساب‌گرایانه ترکیبی ویژه را برای شورای مدیریت حوزه علمیه خراسان مشخص کردند و به‌گمان این‌جانب دنبال تحولاتی اولاً: بنیادین و…

کروناویروس در رویکردی تمدنی/اسلامی

گسترندگی و نفوذ کروناویروس دیگر جای بحث ندارد، چنان که درمان‌ناپذیری فوری آن آشکارتر از آن است که به گفت‌وگویی نیاز داشته باشد. میزان خسارت‌های انسانی و مادی آن نیز به گونه‌ای…

فاشیسم جنسی

روز جهانی همبستگی زنان کارگر که در تقویم جهانی عمری صد وچند ساله دارد، در کشور ما هنوز مانند کودکی است که حتی قادر به درک و فهم درست فریادِ این کودک صد ساله نیستیم. به همین…