مرور رده

فرهنگ

در گفت‌وگو با سمانه کدخدایی: تغییر مذهب در ایران انتخاب بود نه جبر/ روایت فتوحات گاه از خود آنها…

مترجم کتاب «ایرانیان و اعراب» می‌گوید: روایت فتوحات اسلامی غایت‌نگرانه است، زیرا سقوط ساسانیان و جایگزینی اسلام به‌جای آنها را به عنوان مشیت الهی پیش‌بینی می‌کند. در عین حال،…

کرونا، برخورد نزدیک با اندیشه‌های دور

یکی از پیامدهای شیوع ویروس کرونا در سرزمین ما، داغ شدن نزاع طب اسلامی و پزشکی جدید است. طی هفته‌های گذشته به اندازه کافی اخباری از این نزاع منتشر شده است. بسیاری از مردم و حتی…

کرونا و مواجهه با مرگ

"در تمام مدتی که این کتاب را ترجمه می‌کردم، به مرگ فکر می‌کردم. شبح مرگ بالای سرم ایستاده بود. خیال می‌کردم قهرمان داستان که بمیرد، من هم می‌میرم. نَمُردم. ولی شبح مرگ هنوز…

سال98 روزهای سخت حوزه های علمیه

مرجعیت آینده شیعی و انتشار رساله عملیه آیت الله علوی بروجردی، نامه نگاری آیت الله آملی لاریجانی با آیت الله محمد یزدی، مصوبه افزایش نرخ بنزین و تبعات آن بر دین داری مردم و…

اینجا امیدِ گنج هست

بر دروازه دوزخ چنین نوشته‌اند: «ای کسانی که وارد می‌شوید، امیدهایتان را رها کنید.» (دانته) ملال در جهان کم نیست و از آن بیشتر است رنج! رنج، درد، الم، مصیبت، تیره‌روزی و سیه…