مرور رده

سبک زندگی

آخرین آمار درباره وضعیت دینداری در جهان

اگر فکر می‌کنید که دین متعلق به گذشته است و ما در عصر خرد به سر می‌بریم، بهتر است نگاهی به آمار و ارقام بیاندازید. ایمان دینی در میان مردم جهان رو به افزایش است و 84% از جمعیت…

آمار پایبندی مسلمانان جهان به اسلام

حدود 1.8 میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند که همگی در اعتقاد به خدا و پیامبر اسلام وحدت کلمه دارند و اعمالی مذهبی مثل روزۀ ماه رمضان و پرداخت زکات در میان آنها مشترک است و…

اسلام نباید یک دین مرد-محور باشد

مردسالاریِ حاکم در جوامع اسلامی، از فرهنگ اعراب در دوران جاهلیت ریشه گرفته است. فرهنگ در کنار دین، بخش لاینفکّی از زندگی مسلمانان را تشکیل می‌دهد. در واقع می‌توان گفت ریشه‌های…