مرور رده

خبر و رصد

حضور و رشد مسیحیت در قلمرو پیشین داعش

شهر کوبانی سوریه یک بار دیگر خبر ساز شده است، اما نه به خاطر جنگ و ویرانی بلکه به دلیل رشد مسیحیت در مکانی که تا چندی پیش مسیحی بودن می توانست خطر بزرگی باشد.

درباره فرقه احمدیه و آخرین چالش‌های آنان

حانیا منصور، دانشجوی ۲۳ ساله و خانواده او ده کیلومتر رانندگی کرده‌اند تا بتوانند خلیفه خود را ببینند. او و خانواده‌اش جزئی از جامعه ۲۰ هزار نفری احمدی‌های امریکا هستند که…