مرور رده

خبر و رصد

آیا دموکرات‌ها با دین مشکل دارند؟

حزب دموکرات برای دهه‌های متوالی به عنوان یک مشکل برای دین در امریکا مطرح شده است. در پاییز سال ۲۰۱۹ سایت واشنگتن اگزمینر از بی‌علاقگی آشکار حزب دموکرات به اشاره به مفاهیم…

شایگان و مواجهه با تجدد

این مقاله در پی آن است که از زاویه­ای متفاوت به بررسی چگونگی مواجهه ایرانیان با مدرنیته بپردازد. در این راستا، چگونگی مواجهه «داریوش شایگان» با مدرنیته از نظر می­گذرد. در…

سال98 روزهای سخت حوزه های علمیه

مرجعیت آینده شیعی و انتشار رساله عملیه آیت الله علوی بروجردی، نامه نگاری آیت الله آملی لاریجانی با آیت الله محمد یزدی، مصوبه افزایش نرخ بنزین و تبعات آن بر دین داری مردم و…