مرور رده

خبر و رصد

آمار پایبندی مسلمانان جهان به اسلام

حدود 1.8 میلیارد مسلمان در جهان زندگی می‌کنند که همگی در اعتقاد به خدا و پیامبر اسلام وحدت کلمه دارند و اعمالی مذهبی مثل روزۀ ماه رمضان و پرداخت زکات در میان آنها مشترک است و…

ترامپ پادشاه اسرائیل، ترامپ برگزیده خدا

همواره در ایران قبل یا بعد از انقلاب هواداران برخی شخصیت‌های سیاسی بوده‌اند که تمایل داشته‌اند محبوب خود را با کوروش مقایسه کنند اما این موضوع به ایران اختصاص ندارد و هم…